Over ons privacy beleid

Queenz fashion geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Queenz fashion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacy beleid neem dan contact met ons op, contactgegevens kun je vinden aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel (MyOnlineStore). Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel (MyOnlineStore). Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Webhosting

Webhosting- en emaildiensten nemen wij af van Mijnwebwinkel (MyOnlineStore). Deze verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Voor het zakelijke e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van nieuwsbrieven (deze ontvang je alleen wanneer jij je daarvoor hebt ingeschreven en je emailadres hebt achtergelaten) maken wij gebruik van de webhosting- en emaildiensten van Mijnwebwinkel (MyOnlineStore). Alle bevestigingsmails die jij ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) . Deze zal jouw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan een nieuwbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link, als je hier op klikt zal je geen nieuwsbrief meer van onze website ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. Mijn Mijnwebwinkel(MyOnlineStore) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.  

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Wanneer je onze webwinkel voor de eerste keer bezoekt, krijg je de melding dat onze website gebruik maakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat via de beveiligde server – waar de webwinkel op draait – op jouw systeem (laptop, pc, telefoon of tablet) wordt geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistische doeleinden. Functionele cookies worden – net zoals bij de meeste webwinkels -  gebruikt voor een correcte werkwijze van het winkelmandje. Cookies voor statische doeleinden gebruiken we voor het analyseren van de website. Statistieken die we bijhouden zijn: het aantal hits op de website, de bezochte pagina’s de duur van het aantal bezoeken en waar de bezoekers vandaan komen via het IP-adres. Deze statistieken houden we bij via Google Analytics. Persoonlijke of adresgegevens worden niet opgenomen in deze statistieken

Op onze website gebruiken we AddThis, deze geeft jou de mogelijkheid dat je gebruik kunt maken van de buttons (Facebook, Instagram, Pinterest, Google+), en een pagina en/of een artikel kunt  delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van de diverse sociale media via onze website dan kunnen er ook cookies van deze bedrijven geplaatst worden op het door jou gebruikte systeem. Check bij de betreffende bedrijven hun cookie- en privacy beleid.

Cookies uitschakelen

Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de betreffende browser. Houd er dan wel rekening mee dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Gastenboek

Ben je enthousiast over je aankoop, onze service en/of dienstverlening of heb je een foto gemaild voor in het gastenboek op onze site? Deze wordt dan gelezen in het zakelijk verkeer op de website en dan door ons ter goedkeuring geplaatst en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenzij jij hier apart toestemming voor hebt gegeven. Houd er rekening mee dat het gastenboek openbaar is.

Wil je niet langer in het gastenboek staan? Stuur dan een e-mail naar info@queenzfashion.nl, je gegevens zullen dan van de site verwijderd worden.

 

Veilig online verzending van je bestelling

Je bestelling wordt via onze veilige https://verbinding versleuteld naar ons verzonden en veilig opgeslagen

 

Betaling

Tijdens het afhandelen van jouw geplaatste bestelling in onze webwinkel kun je betalen via Mollie (Ideal), het platform waar wij gebruik van maken. Wanneer je een keuze hebt gemaakt van je betaalwijze,  laat je jouw gegevens achter zoals je naam, adres, woonplaats en je betaalgegevens zoals jouw bankrekeningnummer. Dit platform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.  

Verzenden 

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten via en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. Het pakket gaat naar het Postagentschap waar er een label aangemaakt word zodat jou gegevens overeen komen met wat jij hebt ingevuld. Via PostNL wordt jouw bestelling dan verder afgehandeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden

Bolk & De Bekker Accountants & Adviseurs      

Mijnwebwinkel (MyOnlineStore)

De gegevens betreffende facturering en boekhouden worden opgeslagen in het softwarepakket van Mijnwebwinkel (MyOnlineStore)

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Bolk & De Bekker Accountants & Adviseurs en Mijnwebwinkel (MyOnlineStore). Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.  Bolk & De Bekker Accountants & Adviseurs en Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bolk & De Bekker Accountants & Adviseurs en Mijnwebwinkel (MyOnlineStore) gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als jij via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling verder af te handelen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Wanneer jij gegevens met ons deelt t.b.v. tevredenheid zullen wij altijd toestemming aan je vragen of we dit mogen delen en/of plaatsen.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Queenz fashion op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Queenz fashion. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen, maar zullen dat alleen doen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Contact gegevens

Queenz fashion

Contactpersoon: Dena Taks

Lokeren 65

5235 DB  ‘s-Hertogenbosch

Nederland

Tel: (+31)06-30735730

Email: info@queenzfashion.nl

© 2015 - 2024 Queenz Fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel